Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
08:44 | 13/08/2018

Αρκετοί είναι οι αναγνώστες του Policenet.gr που μας ρωτούν, αναφορικά με το αν θα αποσπώνται (και με ποιο καθεστώς) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στην Δικαστική Αστυνομία, η οποία πρόκειται να ιδρυθεί και να ξεκινήσει την λειτουργία της.

[custom:google-ads]

Η σχετική διάταξη (άρθρο 9) του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου για την ίδρυση της νέας αυτής Υπηρεσίας, προβλέπει τα εξής:

1. Εξαιρετικά, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ανωτέρω οργανικές θέσεις δύνανται να πληρούνται με αποσπάσεις προσωπικού από τα Σώματα Ασφαλείας, από τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι αποσπάσεις του εν λόγω προσωπικού γίνονται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι αποσπάσεις για την κάλυψη των θέσεων αυτών από τους ίδιους ως άνω φορείς είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για μια επιπλέον θητεία.
2. Κάθε αποσπασμένος υπάλληλος λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη θέση προέλευσής του, διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχη προς τα προσόντα του κενή θέση και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και υπάγεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο που διέπει τη θέση προέλευσής του. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στη Δικαστική Αστυνομία λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στους φορείς προέλευσης για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

Ωστόσο, δεδομένου του γεγονότων ότι η συζήτηση για το σύνολο των διατάξεων του Νομοσχεδίου, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδεχομένως το τελικό κείμενο Νόμου να περιλαμβάνει διαφορετικές διατάξεις.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Διαταγή με διευκρινίσεις για την Μάχιμη Πενταετία - Δείτε τα παραδείγματα που περιλαμβάνει


Ήδη έχουν διατυπωθεί ενστάσεις από συνδικαλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας, που επισημαίνουν ότι οι αποσπάσεις Αστυνομικών στη Δικαστική Αστυνομία, στην ουσία συνιστά έμμεσο τρόπο αποδυνάμωσης της ΕΛ.ΑΣ., με ότι αυτό συνεπάγεται …

Δείτε εδώ τις σχετικές προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής.

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis