Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
15:13 | 09/08/2015

Συμφώνως με τα ειωθότα και τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων (παλαιότερος τίτλος "Εν ταις πόλεσιν και φρουρίοις"), οι Εθνικές Σημαίες επάρονται και υποστέλλονται μόνον ενώπιον του φωτός του ηλίου, που συμβολίζει την Θεία Πρόνοια και τον Οφθαλμόν του Υψίστου.
Η Έπαρσις δέον όπως πραγματοποιείται την 8ην πρωϊνήν ώραν και η Υποστολή πραγματοποιείται ημίσιαν ώρα προ της δύσεως του ηλίου (ή μίαν ώραν πριν το τελευταίο φώς). Της παρούσης διατάξεως, εξαιρείται η Έπαρσις της Σημαίας του Μ. Σαββάτου, μίαν ώραν μετά την Θ. Λειτουργίαν της πρώτης Αναστάσεως, η δε Υποστολή της πραγματοποιείται πρό της δύσεως της Δευτέρας του Πάσχα, ίνα τιμηθεί η Ανάστασις του Κυρίου που κατέλυσεν το του Άδου Σκότος.


Οι Σημαίες των Φυλακίων της Ζώνης Ασφαλείας Προκάλυψης, οι Σημαίες των εν εκστρατεία και εν πολεμική επιχειρήσει τελούντων στρατιωτικών μονάδων και πολεμικών πλοίων εντός ή εκτός επικράτειας, παραμένουν επαρμένες καθόλον το 24ωρον και δεν υποστέλλονται μέχρι του πέρατος της αποστολής.

Ο επάρων την Εθνικήν Σημαίαν, ίσταται άοπλος και ασκεπής ενώπιον του ιστού, αναδιπλεί εκ των άκρων προς την μέση το ύφασμα αυτής, βοηθούμενος από τον επικεφαλής του αγήματος απόδοσης τιμών, ούτως ώστε το ύφασμά της να μην ακουμπήσει επ΄ουδενί στο έδαφος, αλλά στους ώμους του επάροντος. Ο επάρων αγκυρώνει το άνω αριστερόν άκρο στο ακροΐστιον και επάρει έως υψώσεως του κάτω αριστερού και αγκυρώνει ομοίως. 
 
Ο επικεφαλής του αγήματος διατάσσει "Προσοχή", "Επ΄Ώμου-Αρμ", "Πρός την Σημαίαν παρουσιάστε-Αρμ". Εάν υφίσταται τμήμα μουσικής, ανακρούεται το εμβατήριο της Σημαίας. Η Σημαία επάρεται γοργά. Εφόσον η Σημαία τερματίσει επαρμένη, ανακρούεται ο Εθνικός Ύμνος (και ψάλλεται ταυτοχρόνως υπό του αγήματος απόδοσης τιμών). Μετά το πέρας του Εθνικού Ύμνου, και αφού το τμήμα απόδοσης τιμών διαταχθεί εις θέσιν "παρά πόδα" και εφόσον έχει διαταχθεί η μεσίστια έπαρσις, η Σημαία υποστέλεται έως το 1/3 του συνολικού ύψους του ιστού. Κατόπιν ο επάρων ασφαλίσει με ναυτικόν κόμβο τα ίστια στην βάση του ιστού.

Κατά την υποστολή της Σημαίας, η ως άνω διαδικασία τηρείται αντιστρόφως. Η Σημαία χαιρετίζεται δια του Εθνικού Ύμνου και από την διάρκεια της δεύτερης στροφής ("απ΄τα κόκκαλα βγαλμένη") υποστέλεται αργά μέχρι πέρατος ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου. Η Σημαία εναποτίθεται στον ώμο του επάροντος, δίδεται από τον επικεφαλής το παράγγελμα "παρά πόδα-Αρμ" και κατόπιν με την βοήθειά του, ο επάρων απαγγιστρώνει το κάτω άκρο πρώτα και μετά το άνω άκρο της Σημαίας από τον ιστό. 
 
Το ύφασμα της Σημαίας, διπλούται τετράκις οριζοντίως που συμβολίζει τα 4 άκρα του ορίζοντος και τρείς καθέτως (εφόσον πρόκειται για Σημαία Φρουρίου Πόλεως) που συμβολίζει την Ομοούσιον Τριάδα. Εφόσον πρόκειται για Σημαία Στρατιωτικού καταστήματος (Στρατόπεδο, Φυλάκιο, Πολεμικό Πλοίο) το ύφασμα διπλούται καθέτως δια τριγωνισμού (συμβολισμός Αγίας Τριάδος) δια εννέα αναδιπλώσεων (όσες και οι συλλαβές του "Ελευθερία ή Θάνατος"), καταλήγων εις τρίγωνον.

Οι Εθνικές Σημαίες φυλάσσονται σε κυτίο επενδεδυμένο με βαθυκύανο ύφασμα τύπου βελούδου, στο Υπασπιστήριο του Στρατιωτικού Καταστήματος (των πολεμικών πλοίων παραδίδεται στον Αξκό Γέφυρας ή στον Ύπαρχο), ενώ οι Πολεμικές Σημαίες φυλάσσονται εντός γυάλινης προθήκης στα γραφεία των Διοικητών.

Κάθε χειρισμός Εθνικών και Πολεμικών Σημαιών, απαιτεί τον προσήκοντα σεβασμό από τον επάροντα και τον Σημαιοφόρο, που φέρουν λευκά χειρόκτια (σύμβολον αγνότητος).
 
 
Διαπιστωθείσης της φθοράς μιας Σημαίας, αυτή δεν αποσύρεται, αλλά υποστελλόμενη, τέμνεται δια λόγχης κατά μήκος των λωρίδων υπό του Υπασπιστού της Μονάδος, ώστε να απωλεστεί το σχήμα εκ ραφής! Συλλέγεται σε μεταλλικό δοχείο και καταστρέφεται διά της πυράς, η δε τέφρα αυτής, δύναται να εναποτεθεί στην χοάνη του ιερού των εκκλησιών (εκεί όπου εκχύνονται τα ύδατα του μυστηρίου της Βάπτισης), στην βάση μνημείου πεσόντων (εφόσον υπάρχει τεφροδόχος), στην ανοικτή θάλασσα ή να διασκορπιστεί στον αέρα από κορυφή υψώματος (συμβολισμός της ελευθερίας της ψυχής και του αναγεννομένου Φοίνικος εκ της τέφρας του).

Οι θέσεις της Εθνικής Σημαίας κατά είδος συμβολισμού είναι οι εξής:

1. Άκρως επαρμένη επί ιστού, συμβολίζουζα το κράτος και την εθνική κυριαρχία επί του εδάφους και του ορίζοντος αυτής.
 
 
2. Μεσίστια επαρμένη επί ιστού, συμβολίζουσα το πένθος, εθνικό ή θρησκευτικό.
3. Αντιστρόφως επαρμένη (με το σταυρό κάτω), συμβολίζουσα κατάστασιν πολιορκίας πόλεως ή φρουρίου.

4. Μη υπεσταλμένη κατά την νύκτα επί ιστού, συμβολίζουσα την διάρκεια πολεμικής επιχείρησης επί ημεδαπού ή αλλοδαπού εδάφους (αλλά και την επί τω θανάτω νίκην Του Αναστάντος Χριστού)

5. Εν θυέλλει επαρμένη επί ιστού, με το ήμισυ των προβλεπομένων διαστάσεών της συμβολίζουσα το κράτος και την κυριαρχία παρά τις δυσμενείς συνθήκες.

6. Επικαλύπτουσα εθνικά μνημεία, φερόμενη ως επαρόμενη-υποστελλόμενη κατά τα αποκαλυπτήρια αυτών.

7. Επικαλύπτουσα Αγία Τράπεζα, δι΄εναποθέσεως του Ιερού Ευαγγελίου και του Αγίου Δισκοπότηρου επί αυτής, κατά την διάρκεια τέλεσης μυστηρίου εκτός Ι. Ναών.
 
 

8. Επικαλύπτουσα την σορό κηδευομένου, συμβολίζουσα τον εναγκαλισμό της ψυχής του εκλιπόντος στον κόλπο της Πατρίδος (το τελετουργικό ταφής με ανάκρουση εμβατηρίου και διαδικασία υποστολής και δίπλωσης αναφέρεται στην Εθνική Σημαία και όχι στον νεκρό, όπως λανθασμένα έχει εντυπωθεί. Η τιμή στον νεκρό αποδίδεται μόνο με τις χαιρετιστήριες βολές).
 

9. Εν πομπή αναπεπταμένη, κατά την διάρκεια επίσημης τελετής έπαρσης και υποστολής, φερόμενη εκ των άκρων υπό αόπλου αγήματος τεσσάρων (συμβολισμός ορίζοντος και συλλαβισμού ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ), έξη (συμβολισμός κράτους θαλάσσης) ή οκτώ (συμβολισμός ακροστοιχίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ) επιλέκτων ανδρών. Το άγημα οδηγείται από επίλεκτο επικεφαλή Υπαξιωματικό.
 

10. Εν εκθέσει αναπεπταμένη, σε χώρους εθνικών τελετών, εντός προθήκης ως έκθεμα, αλλά πάντοτε αναρτημένη υποχρεωτικώς άνω του ύψους ανδρός (2μ. και άνω), ή επί κοντού αναρτημένη έως 2,5 μ. εντός χώρων λειτουργίας δημοσίων καταστημάτων, συμβολίζουσα την φερόμενη κρατική εξουσία των λειτουργών του καταστήματος.
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΣ - ΙΛΑΡΧΟΣ

 
http://peripatrhs.blogspot.gr
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis