Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
19:32 | 03/09/2021
Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης, ως συνδικαλιστικός οργανισμός-συνδυασμός, ενόψει των Έκτακτων Συμπληρωματικών Μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου 2021 με την έκδοση του αριθμού των Αστυνομικών, με οργανική θέση Αστυφύλακα, με τον οποίο θα ενισχυθεί η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), καλεί την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να αποφασίσει ανάλογα ώστε να καλυφθεί όλο το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων των πολύπαθων Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, συμπεραίνουμε ότι στην ουσία, αποτελεί μονόδρομο, η έκδοση τριψήφιου αριθμού θέσεων Αστυνομικών τουλάχιστον, για τους κάτωθι λόγους:

– Οι κενές οργανικές θέσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αγγίζουν περίπου τον αριθμό διακόσια πενήντα (250) Αστυνομικών με οργανική θέση Αστυφύλακα, κάτι που δημιουργεί πολύ σοβαρά υπηρεσιακά και όχι μόνο προβλήματα σε ολόκληρη την περιοχή μας και έχει ως άμεσο αποτελέσμα πολλές Υπηρεσίες μας να υπολειτουργούν!

– Πρόσφατα ιδρύθηκαν αρκετές νέες Υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία δικύκλων στη Θεσσαλονίκη η «Δράση» η οποία απαρτίζεται από Αστυνομικούς που μετακινήθηκαν από άλλες Υπηρεσίες της περιοχής μας, η νεοσύστατη Ειδική Επιχείρησιακη Ομάδα Αστυνόμευσης και Διαχείρισης Δημοσίων Συναθροισεων
"ΟΔΟΣ", εκκρεμεί η δημιουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου,
ενώ βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη λειτουργούν και άλλες νέες Υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν την τελευταία τετραετία, όπως το Τμήμα Πεζών Περιπολιών Θεσσαλονίκης και η Ομάδα Εμφανούς Αστυνόμευσης και Άμεσης Ανταπόκρισης (ΟΕΑΑΑ) – "Πάνθηρες", που όμως και αυτές για να ιδρυθούν, μετακινήθηκε ο αντίστοιχος αριθμός Αστυνομικών από άλλες μάχιμες Υπηρεσίες της περιοχής μας. Δηλαδή αποδυναμώθηκαν άλλες Υπηρεσίες της περιοχής μας, για την ίδρυση και τη λειτουργία των νέων αυτών Υπηρεσιών.

– Επίκειται και μάλιστα αυτό συμβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο η τεράστια επέκταση του Αεροδρομίου Μακεδονία Θεσσαλονίκης και η αντίστοιχη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (ΔΑΚΑΘ), που λειτουργεί με ξεπερασμένο οργανόγραμμα από το 2000, θα πρέπει να ενισχυθεί με δεκάδες Αστυνομικούς, αφού θα διπλασιάσουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και αναμένεται ακόμα και να τριπλασιαστεί ο αριθμός των πτήσεων, ιδιαίτερα μετά το τέλος της πανδημίας COVID - 19, αφού πρόκειται για έναν διεθνή Αερολιμένα που εξυπηρετεί σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

– Οι τελευταίες αναδιαρθρώσεις, αναδιατάξεις και συγχωνεύσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που έγιναν από το 2014, στην πράξη δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αστυνόμευση του Νομού Θεσσαλονίκης και στη λειτουργία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, αφενώς η αναδιάρθρωση του 2014, με τις διατάξεις του ν. 4249/2014, επέφερε, δυστυχώς, την αλλαγή στο οργανόγραμμα σε πανελλήνιο επίπεδο με την κατάργηση των 6.700 κενών οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων, κάτι που οδήγησε στη μετατροπή των 1.000 κενών θέσεων Αστυφυλάκων της Θεσσαλονίκης, σε μόλις 280 εκείνη τη χρονική περίοδο που εφαρμόστηκε η ανωτέρω νομοθετική διάταξη, ως διά μαγείας βέβαια, αφού ξαφνικα διαπιστώσαμε την εξαφάνιση από την περιοχή μας εκατοντάδων θέσεων Αστυφυλάκων. Ενώ, αφετέρου ο Αστυνομικός Καλλικράτης το 2017, με τις διατάξεις του π.δ. 7/2017, που επέφερε την κατάργηση, τη συγχώνευση και τη συρρίκνωση πολλών Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας του Νομού Θεσσαλονίκης, δυστυχώς , δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και στο αγαθό της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης.

– Τα πολλά και χρόνια πάρεργα (αθλητικές εκδηλώσεις, επιδόσεις εγγράφων, έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έλεγχος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ, έλεγχος υγειονομικών μέτρων της πανδημίας COVID - 19, κλπ)
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με το μέγα θέμα του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος και την ενίσχυση (αποσπάσεις και μετακινήσεις) πολλών Διευθύνσεων Αστυνομίας της Βόρειας Ελλάδας (Έβρος, νησιά Βορείου Αιγαίου κλπ) από Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην περαιτέρω έλλειψη Αστυνομικών από τη Θεσσαλονίκη, που θα απασχολούνται αποκλειστικά μόνο με την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

– Η πανδημία του Κορονοϊού με την εφαρμογή του συνόλου, σχεδόν, της ισχύουσας νομοθεσίας από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, επιφέρει επιπλέον προβλήματα και πολλές δυσλειτουργίες στο δύσκολο έργο των Αστυνομικών της περιοχής μας.
 
 

 

– Ακόμα στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται, δυστυχώς, ότι ο μέσος όρος ηλικίας της υπάρχουσας δύναμης είναι αρκετά αυξημένος, περίπου στην ηλικία των 45 ετών, (π.χ. στην Ομάδα ΔΙΑΣ υπηρετούν σχεδόν οι ίδιοι Αστυνομικοί από την ίδρυσή της το 2010), κάτι όμως που οδηγεί στη διαπίστωση πως θα πρέπει να ενισχυθεί, άμεσα κιόλας, με προσωπικό η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το σύνολο των Υπηρεσιών.

– Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού παρατηρούνται, σε χρόνιο και καθημερινό επίπεδο, συνεχείς καταστρατηγήσεις στο θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας του π.δ. 394/2001 των Αστυνομικών, όπως π.χ. μη έγκαιρη χορήγηση ρεπό και αυξημένος αριθμός σε οφειλόμενα ρεπό – ημερήσιες αναπαύσεις, μη έκδοση εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας, υπερεργασία σε εβδομαδιαία βάση κλπ.

– Τέλος, είναι γνωστή παντού η αύξηση της εγκληματικότητας, ειδικά στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο περιφερειακό επίπεδο του Νομού, αφού καθημερινά περιστατικά εγκληματικών ενεργειών μονοπωλούν το αστυνομικό δελτίο, που ευτυχώς με αυταπάρνηση και με τις φιλότιμες, ηρωικές και γενναίες υπερπροσπάθειες των Αστυνομικών του Νομού Θεσσαλονίκης, ευτυχώς τις πιο πολλές φορές, αντιμετωπίζονται με πλήρη επιτυχία.

Για όλα τα ανωτέρω και επειδή η Θεσσαλονίκη βρίσκεται, και αποτελεί βέβαια, το κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, καθώς επίσης και για την κοινή διαπίστωση ότι το σύνολο όλων των Αστυνομικών της περιοχής μας, σε μόνιμη βάση υπερεργάζεται με οτιδήποτε αρνητικό και επικίνδυνο αυτό συνεπάγεται, αφού πολλές Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης στην πράξη υπολειτουργούν, καλούμε τους αρμόδιους να διατάξουν την κάλυψη σχεδόν όλων των κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυφύλακα, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με τις επερχόμενες Έκτακτες Συμπληρωματικές
Μεταθέσεις του έτους 2021, κάτι που κρίνεται επιβεβλημένο πλέον λόγω των ανωτέρω και εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν. Δεν μπορεί μόνιμα η κάθε Υπηρεσία να βασίζεται στο φιλότιμο και την αυταπάρνηση των Αστυνομικών, διότι απαιτείται πλέον και η άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό!

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2021
Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης
 
 

 

 

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis