Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
12:00 | 05/01/2021

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, η πλατφόρµα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί πρόγραµµα επιµόρφωσης µε τίτλο: « Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστηµάτων»

Σκοπός

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά µε τις Σύγχρονες Τεχνολογίες Δικτύων και την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Εργαζόµενοι σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάµενοι, τοµεάρχες, γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας επιµορφώνονται µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και να βελτιώσουν την οργάνωση, διοίκηση και επικοινωνία µέσα στον επαγγελµατικό τους χώρο. Επιπλέον το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιώτες µε επαγγελµατικό προσανατολισµό την πληροφορική που επιθυµούν να αποκτήσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε θέµατα δικτύωσης και ασφάλειας.

Το πρόγραµµα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών και δικτύωσης, καθώς και ζητήµατα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Το πρόγραµµα δεν προϋποθέτει προηγούµενη γνώση ή πρακτική εµπειρία σε θέµατα δικτύωσης και ασφάλειας για την παρακολούθηση του.

Γενικές πληροφορίες

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι ο κ. Χαράλαµπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων.

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα προβλέπεται εκπαίδευση 300 ωρών, σε χρονικό διάστηµα επτά (7) µηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική εξάσκηση και εργασίες ανάπτυξης στις θεµατικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία µε τους καταξιωµένους επιστήµονες που διδάσκουν, διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του οικοσυστήµατος των τεχνολογιών και υπηρεσιών δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και τις πρακτικές αξιοποίησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που επιθυµούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν υπεύθυνα την λειτουργία, διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριακών και δικτυακών συστηµάτων. Ενδεικτικά το πρόγραµµα απευθύνεται σε:

• Στελέχη ΙΤ Επιχειρήσεων

• Στελέχη ΙΤ Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

• Στελέχη όλων των βαθµών των ΕΔ (ΣΞ, ΠΑ, ΠΝ), της Ελληνικής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής καθώς και του Εµπορικού Ναυτικού και του Λιµενικού Σώµατος

• Ιδιώτες που επιθυµούν να ασχοληθούν επαγγελµατικά σε θέµατα δικτύωσης και ασφάλειας

Παροχές προγράµµατος

• Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, εργαλεία προσοµοίωσης δικτύων, e-books, σηµειώσεις, προτεινόµενη βιβλιογραφία)

• Οδηγός µελέτης

• Βεβαίωση συµµετοχής

• Πιστοποιητικό επιµόρφωσης µε τις αντίστοιχες 15 µονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ECVET

• Προσωπική συστατική επιστολή από τον επιστηµονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόµενους που επιτυγχάνουν βαθµολογία άνω του 80%.

Κόστος συµµετοχής

Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € ανά εκπαιδευόµενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε µια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράµµατος.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συµµετοχής είναι:

Έκπτωση 20% σε οµάδες εγγραφών 5 ατόµων δηµόσιων υπάλληλων ή εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα µε προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση,

Έκπτωση 20% σε άνεργους και πολύτεκνους,

Έκπτωση 15% σε ένστολους,

Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

Σηµαντικές ηµεροµηνίες:

Έναρξη προγράµµατος: 11 Ιανουαρίου 2021

Λήξη προγράµµατος: 8 Αυγούστου 2021

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσµο: https://epta.aegean.gr

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µε τη γραµµατεία του προγράµµατος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθηµερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: [email protected]

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis