Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
10:16 | 17/02/2022

Μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες της εγκυκλίου της Αστυνομίας για τις Προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να δώσουν φέτος οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες σχολές. Η εγκύκλιος των Αστυνομικών Σχολών είχε μια σημαντική ιδιαιτερότητα όσον αφορά στην δυνατότητα των υποψηφίων να πάρουν μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ έχουν ήδη δηλώσει στην αίτηση τους ότι θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Λιμενικού Σώματος.

Στην ουσία, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Όπως επισημαίνει στο ethnos.gr o σύμβουλος σταδιοδιοδρομίας κ. Κωνσταντίνος Κότιος, αν υποψήφιοι που δήλωσαν και τελικά υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα δήλωσαν και τελικά συμμετείχαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

  1. Εφόσον υποψήφιος/α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ΄ ότι θα παρουσιασθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν θα παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
  2. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς, αν υποψήφιοι/ες που δήλωσαν και τελικά υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα δήλωσαν και τελικά συμμετείχαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε θετική περίπτωση, οι εν λόγω υποψήφιοι θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας ότι:

  • Απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του/ης στις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης προσκόμισης σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, μέριμνα του/ης υποψήφιου/ ς, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, η οποία, αφού εγκρίνει το αίτημα, χορηγεί στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
  • Κρίθηκε ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. κολύμβηση) που τυχόν ισχύουν κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δεν του χορηγήθηκε βεβαίωση ικανότητας για τις κοινές εξετάσεις – απαιτήσεις, προκειμένου να την προσκομίσει στην Ελληνική Αστυνομία.

Νικολίτσα Τρίγκα

Πηγή:  ethnos.gr

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis