Διακριτικά βαθμών στην Ελληνική Αστυνομία
   
     
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE LIUTENANT GENERAL
     
   
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE MAGOR GENERAL
   
   
     
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE BRIGADIER GENERAL
     
     
     
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE COLONEL
     
     
     
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE LIEUTENANT COLONEL
     
     
     
  ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE MAJOR
     
     
     
  ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE CAPTAIN
     
     
     
  ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄
POLICE LIEUTENANT
     
     
     
  ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
POLICE SECOND LIEUTENANT
     
     
     
  ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE WARRANT OFFICER
     
     
     
  ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΑΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
POLICE SERGEANT

(Προήχθη στο Βαθμό με προαγωγικές εξετάσεις)
     
     
     
  ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
POLICE SERGEANT

(Με 15 έτη υπηρεσίας)
     
     
     
  ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
POLICE SERGEANT

(Με 16 έτη υπηρεσίας)
     
     
     
  ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
POLICE SECOND SERGEANT

(Με 10 έτη υπηρεσίας)
     
     
     
  ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
POLICE SECOND SERGEANT

(Με 12 έτη υπηρεσίας)
     
     
     
  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
POLICE OFFICER